Naruszenia przepisów ruchu drogowego


Stephen O'Mahony Solicitors reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach sądowych w sprawach dotyczących naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym niebezpiecznej jazdy, nieostrożnej jazdy, braku ubezpieczenia, jazdy pod wpływem alkoholu lub substancji zabronionych, a także naruszeń przepisów o punktach karnych.

Członkowie społeczeństwa, stojący przed sądem w sprawach naruszenia przepisów ruchu drogowego, często błędnie uważają, że tego rodzaju przestępstwa są nieistotne i nie potrzebują adwokata. Jednakże rzeczywistość jest taka, że ta dziedzina prawa jest dość skomplikowana, a pierwszym krokiem powinno być skonsultowanie się z doświadczonym prawnikiem ds. ruchu drogowego, takim jak Stephen O'Mahony Solicitors. Zakaz prowadzenia pojazdu lub jakiekolwiek naruszenie przepisów ruchu drogowego zarejestrowane w Twojej kartotece karnej może mieć poważne konsekwencje dla obecnego lub przyszłego zatrudnienia, które wymaga czystej kartoteki karnej. W niektórych bardziej poważnych przypadkach istnieje także ryzyko pozbawienia wolności.

JAZDA POD WPŁYWEM ALKOHOLU I ZABRONIONYCH SUBSTANCJI


Ta dziedzina prawa jest znana ze swojej skomplikowanej natury i jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjną dziedziną prawa w irlandzkim wymiarze sprawiedliwości. Jeśli staniesz przed sądem pod zarzutem popełnienia jednego z tych przestępstw, zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem. Stephen O'Mahony Solicitors brał udział w wielu udanych obronach w tego rodzaju sprawach.



PUNKTY KARNE / OSTRZEŻENIE O MANDACIE


System punktów karnych został wprowadzony w celu zapewnienia przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Punktów karnych zazwyczaj udziela się za takie wykroczenia, jak przekroczenie prędkości, korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy lub jazda po buspasie.

Każdy kierowca, który zdobędzie 12 punktów karnych w ciągu określonego trzyletniego okresu, zostanie automatycznie pozbawiony prawa jazdy na sześć miesięcy. Mniejszy próg 7 punktów karnych, prowadzący do pozbawienia, dotyczy kierowców, którzy zdobyli prawo jazdy dla początkujących po raz pierwszy po 1 sierpnia 2014 roku, a następnie przez pierwsze dwa lata prowadzenia z pełnym prawem jazdy jako początkujący.

Jeśli nie zapłacisz mandatu, zostanie automatycznie wydane wezwanie do sądu, informujące Cię o terminie, w którym powinieneś się stawić w sądzie. Prosimy pamiętać, że sąd może nałożyć więcej punktów karnych niż wymieniono w ostrzeżeniu o mandacie. Zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z Stephen O'Mahony Solicitors, gdzie możesz liczyć na solidną obronę przed zarzutami.